הרצאת אילן פפה ב”זמר” במשולש על פתרון המדינה הדמוקרטית האחת

הטלוויזיה החברתית צילמה ופרסמה את ההרצאה במלואה.
אילן פפה מלמד את שפת המאבק דרך הסברת המושגים:
קולוניאליזם, טיהור אתני ואפרטהייד
וחשיבות השימוש בהם